Fundusze Europejskie

O projekcie

CEL PROJEKTU: wprowadzenie innowacji procesowej i usługowej
Głównym celam projektu jest stworzenie możliwości kompleksowego leczenia w jednej klinice stomatologicznej w skróconym czasie z poprawną komunikacją osób zaangażowanych w proces leczenia i z efektem końcowym zgodnym z wyobrażeniami pacjenta poprzez zastosowanie innowacyjnych urządzeń i oprogramowań (w tym aplikacji mobilnej)
PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem wdrożenia projektu będzie rozwiązanie takich problemów jak: rozbieżność między efektem końcowym leczenia a wyobrażeniami pacjenta, niedostateczna komunikacja pomiędzy lekarzem a protetykiem i lekarzem a pacjentem oraz czas leczenia. WARTOŚĆ PROJEKTU
536,000.00
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
188,800.00

Zaproszenia do składania ofert:

# Nazwa Ogłoszony Status Rozstrzygnięcie
1 Zaproszenie do składania ofert na sprzęt komputerowy (pobierz) 03.12.2019 Zamknięte (do 13.12.2019) Brak zgłoszonych ofert
2 Zaproszenie do składania ofert na sprzęt sieciowy, komputerowy i monitory (pobierz) 15.02.2021 Zamknięte (do 22.02.2021) Brak zgłoszonych ofert