MobSmile

Aplikacja mobilna - MobSmile
1) Ściągnij aplkację TUTAJ (android)
2) Zainstaluj
3) Zrób 6 zdjęć zgodnie z poleceniami w aplikacji
4) Wyślij formularz
5) Ciesz się nowym uśmiechem


O projekcie

CEL PROJEKTU: wprowadzenie innowacji procesowej i usługowej
Głównym celam projektu jest stworzenie możliwości kompleksowego leczenia w jednej klinice stomatologicznej w skróconym czasie z poprawną komunikacją osób zaangażowanych w proces leczenia i z efektem końcowym zgodnym z wyobrażeniami pacjenta poprzez zastosowanie innowacyjnych urządzeń i oprogramowań (w tym aplikacji mobilnej)
PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem wdrożenia projektu będzie rozwiązanie takich problemów jak: rozbieżność między efektem końcowym leczenia a wyobrażeniami pacjenta, niedostateczna komunikacja pomiędzy lekarzem a protetykiem i lekarzem a pacjentem oraz czas leczenia.