Dla lekarzy

Pacjenci coraz częściej wymagają interdyscyplinarnego leczenia, które w szczególności bywa kłopotliwe do przeprowadzenia w mniejszych praktykach. Świadomi, że również takie gabinety chcą świadczyć usługi na najwyższym poziomie pragniemy zaoferować pomoc w zakresie:

Diagnostyka
zdjęcia punktowe
zdjęcia panoramiczne
zdjęcia cefalometryczne
zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych
tomografia CBCT szczęki żuchwy i pojedynczych zębów

Powikłane leczenie endodontyczne
leczenie pod mikroskopem trudnych przypadków
zaopatrzenie perforacji dna komory lub korzenia
usuwanie złamanych narzędzi z kanału
usunięcie wkładów koronowo-korzeniowych
ponowne leczenie kanałowe
resekcja zmian okołowierzchołkowych

Protetyka
przedprotetyczne leczenie ortodontyczne
wydłużanie koron klinicznych
ekstruzja ortodontyczna
rejestracja CR wraz z szynoterapią

Chirurgia
chirurgiczne ekstrakcje trzecich trzonowców oraz zębów zatrzymanych
usuwanie złamanych korzeni i apexow
plastykę wędzideł
zamykanie zatoki po powikłanej ekstrakcji
resekcje i hemisekcja
usuwanie torbieli i zmian na śluzówkach

Pedodoncja
utrzymywanie przestrzeni po wczesnej utracie zębów mlecznych
leczenie kanałowe zębów mlecznych
leczenie przy użyciu gazu rozweselającego

Ortodoncja
leczenie dorosłych i dzieci
wprowadzanie do łuku zębów zatrzymanych
leczenie zaburzeń stawów skroniowo żuchwowych

Implantoprotetyka
wszczepianie implantów pod odbudowę protetyczną
augmentacje kości pod późniejsze wszczepy
indywidualne szkolenia w zakresie wykonywania prac protetycznych na implantach

Pragniemy zachęcić do współpracy lekarzy, którzy chcieliby wykonywać prace protetyczne na wszczepianych przez nas implantach. Dlatego dla chętnych przewidujemy indywidualne szkolenia w tym zakresie, jak również zapewniamy niezbędne do tego instrumentarium. Wszystkim zapewniamy również wsparcie merytoryczne i techniczne.

Zapewniamy, że każdy skierowany do nas pacjent po wykonaniu zleconego zabiegu zostanie ponownie odesłany do swojego lekarza prowadzącego wraz z niezbędną dokumentacja dotycząca przeprowadzonego zabiegu. Liczymy na owocną współpracę oraz wymianę doświadczeń.

SZKOLENIA:

Wszystkich chętnych zapraszamy na ekskluzywne szkolenia z zakresu impalntologii i ortodoncji prowadzone w naszej klinice w bardzo małych grupach. Szczegółowe informacje na temat tych praktycznych spotkań (w kontakcie z realnym pacjentem i konkretnymi przypadkami) udziela prowadzący kursy dr Dominik Chodyra.

AKTUALNIE DOSTĘPNE KURSY:
NAZWA SZKOLENIA
TERMIN
PROWADZĄCY
CURICCULUM IMPLANTOLOGICZNE
CURICCULUM ORTODONTYCZNE