Leczenie dzieci

Zaleceniem Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów jest to, aby na badanie ortodontyczne przyprowadzać dzieci już w wieku 7 lat. W czasie kontroli, ortodonta sprawdza czy u małego pacjenta ujawnia się wada zgryzu oglądając położenie pierwszych trzonowych zębów stałych. Jeśli stwierdzi nieprawidłowość, dziecko zostaje zakwalifikowane do leczenia ortodontycznego.


Dlaczego powinno się badać zgryz w wieku 7 lat?
Wyrżnięcie się pierwszych stałych zębów trzonowych tworzy w efekcie podparcie zgryzu, dlatego kiedy to nastąpi, można ocenić stan poprzecznych i przednio-tylnych relacji w zgryzie.
Gdy wyrzynają się siekacze stałe, zauważalne stają się takie nieprawidłowości jak zgryz głęboki lub otwarty, nawyki nagryzania wargi, asymetrie twarzy lub stłoczenie.
Zaletą poddania dziecka diagnostyce jest z pewnością otrzymanie kompletnej informacji o rozwoju uzębienia. Ponadto, w przypadku niektórych małych pacjentów taka wczesna kontrola zapewni istotne korzyści lecznicze. Jeśli wykryte zostaną takie wady, jak tyłozgryz, stłoczenie zębów, zgryz otwarty lub krzyżowy, można rozpocząć wczesną terapię ortodontyczną, umożliwiającą odpowiednie ukierunkowanie struktur twarzy oraz wzrastających zębów.

Dzięki wczesnemu leczeniu, nasz stomatolog z Bolesławca podejmie odpowiednie kroki, aby przygotować miejsce dla pojawiających się zębów stałych, dzięki czemu można uchronić się przed wyrywaniem w przyszłości zębów stałych. Leczenie pozwala też stymulować lub powstrzymywać wzrost dolnej i górnej szczęki w celu korekty dysproporcji w ich kształcie i strukturze oraz poprawy rozbieżności wzajemnego położenia, co w rezultacie prowadzi do skorygowania rysów twarzy. Zdarza się, że u dziecka pojawiają się nieprawidłowe nawyki, takie jak ssanie wargi dolnej lub kciuka, niewłaściwy sposób połykania, oddychanie tylko przez usta, błędna wymowa i nie tylko. One również korygowane są podczas leczenia wczesnego w celu ułatwienia i przyspieszenia terapii właściwej w wieku młodzieńczym, a także uniknięcia zabiegów chirurgicznych usuwających zęby. To pokazuje, że zaniechanie leczenia wczesnego u pacjenta z rozbieżnością w umiejscowieniu szczęki owocuje kompromisowymi i nietrwałymi rezultatami późniejszej terapii.KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WCZESNEGO LECZENIA ORTODONTYCZNEGO DLA TYCH PACJENTÓW, KTÓRZY MAJĄ WYRAŹNE WSKAZANIA
LECZENIE WCZESNE MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO:
Lepszego wzrostu żuchwy i szczęki
Korelowania szerokości łuków zębowych
Korekty sposobu, w jaki wyrzynają się zęby stałe
Redukcji prawdopodobieństwa urazu górnych wychylonych siekaczy
Wyeliminowania nieprawidłowych nawyków i ustnych dysfunkcji
Podniesienia pewności siebie i podwyższenia estetyki twarzy
Przyspieszenia i/lub ułatwienia leczenia aparatami stałymi w przyszłości
Zmniejszenia ryzyka utraty zębów stałych
Skorygowania wad wymowy
Przygotowania bądź odzyskania przestrzeni dla pojawiających się zębów stałych

Dzięki wczesnemu badaniu u ortodonty, można dowiedzieć się na przykład czy zęby nie są zbyt stłoczone, czy twarz rozwija się prawidłowo i czy potrzebne będzie leczenie ortodontyczne. Część wad zgryzu najlepiej jest korygować już w dzieciństwie ze względów praktycznych, społecznych i biologicznych, natomiast terapię innych zaburzeń zgryzowych zaleca się dopiero w wieku młodzieńczym. Ostateczną decyzję o rozpoczęciu leczenia podejmują wspólnie rodzice, ortodonta i dziecięcy stomatolog. Bolesławiec stanowi lokalizację naszego gabinetu, gdzie otrzymają Państwo taką kompleksową pomoc.


Nasz Personel

 • NASZ ZESPÓŁ:
 • Lekarz
 • Higienistka
 • Recepcjonistka
 • Asystentka
 • Technik
 • Manager
 • Higienistka
 • Default
 • Title
 • Date
 • Stomatolog Lubań

  Dominik Chodyra

  Właściciel i kierownik medyczny kliniki

  Czytaj więcej..

  • Lekarz
 • Ortodonta Lubań

  Paweł Lasa

  Lekarz Dentysta

  Czytaj więcej..

  • Lekarz
 • Edyta Lasa

  Lekarz Dentysta

  Czytaj więcej..

  • Lekarz
 • Ewa Piwowarska

  Lekarz Dentysta

  Czytaj więcej..

  • Lekarz
 • Marcelina Gacek-Pastor

  Lekarz Dentysta

  Czytaj więcej..

  • Lekarz
 • Michał Lizis

  Lekarz Dentysta

  Czytaj więcej..

  • Lekarz
 • Izabela Wujec-Lizis

  Lekarz Dentysta

  Czytaj więcej..

  • Lekarz
 • Wojciech Warchał

  Lekarz Dentysta

  Czytaj więcej..

  • Lekarz
 • Roman Gawdan

  Lekarz Dentysta

  Czytaj więcej..

  • Lekarz
 • Sylwia Wierzbicka

  Kierownik asysty stomatologicznej

  Czytaj więcej..

  • Higienistka
 • Anna Głos

  Dyplomowana higienistka stomatologiczna

  Czytaj więcej..

  • Higienistka
 • Agnieszka Bereziuk

  Dyplomowana higienistka stomatologiczna

  Czytaj więcej..

  • Higienistka
 • Bernadette Maciąg

  Dyplomowana higienistka stomatologiczna

  Czytaj więcej..

  • Higienistka
 • Kamila Kamyszek

  Kierownik recepcji

  Czytaj więcej..

  • Recepcjonistka
 • Anna Wilkos-Szajwaj

  Recepcjonistka

  Czytaj więcej..

  • Recepcjonistka
 • Beata Tomaszewska

  Dyplomowana asystentka stomatologiczna

  Czytaj więcej..

  • Asystentka
 • Iwona Pastusiak

  Asystentka stomatologiczna

  Czytaj więcej..

  • Asystentka
 • Marlena Sosnowska

  Asystentka stomatologiczna

  Czytaj więcej..

  • Asystentka
 • Agata Marnicka

  Asystentka stomatologiczna

  Czytaj więcej..

  • Asystentka
 • Daria Szurgot

  Pomoc stomatologiczna

  Czytaj więcej..

  • Asystentka
 • Natalia Kwiatkowska

  Z-ca kierownika laboratorium CAD/CAM

  Czytaj więcej..

  • Higienistka
 • Katarzyna Hytnar

  Technik dentystyczny

  Czytaj więcej..

  • Technik
 • Anna Szmidt-Szymczak

  Manager

  Czytaj więcej..

  • Manager
 • Edyta Kojder

  Higienistka stomatologiczna.

  Czytaj więcej..

  • Higienistka
 • Dominika Turchan

  Recepcjonistka

  Czytaj więcej..

  • Recepcjonistka
 • Klaudia Maryniak

  Recepcjonistka

  Czytaj więcej..

  • Recepcjonistka
 • Martyna Czekaj

  Recepcjonistka

  Czytaj więcej..

  • Recepcjonistka