Bez bólu

Znieczulenie podtlenkiem azotu

Podtlenek azotu potocznie zwany gazem rozweselającym jest to bezpieczny gaz, który skutecznie wycisza i uspokaja pacjenta. Wskazany u osób odczuwających bardzo duży lęk przed zabiegiem. Można go stosować zarówna u osób dorosłych jak i u dzieci. Uspokojenie podtlenkiem azotu podawane jest za pomocą specjalnej sterylnej maseczki w stężeniu nie powodującym znieczulenia ogólnego. Jest to kolejną zaletą tej metody, gdyż pozwala cały czas zachować kontakt z leczonym pacjentem. Gaz rozweselający jest szczególnie ceniony przez naszych najbardziej bojaźliwych pacjentów.